ÜRÜNLER
 
 

KULLANIM YERLERİ VE ÖRNEKLERİ

YER BİLGİSİ GEREKTİREN ÖNEMLİ UYGULAMALAR

Sağlık

. Hasta, sağlık hizmetlileri ya da hareketli cihazların izlenmesi
. Portatif hasta izleme-görüntüleme
. Doğru yere doğru bilgi dağıtımı

Depo Ambar

. Yer belirleme özelliği kazandırılmış barkot sistemleri
. Cihazların yerini belirleme-izleme

Güvenlik ve Koruma

. Gardiyanların, güvenlik personelinin ve silahlı personelin yerinin belirlenmesi-yerleştirilmesi ve acil    durumlarda çabuk ve doğru olarak yönlendirilmesi.

  Örnek Uygulama>>

Lojistik

. Çalışanların izlenmesi ve yönlendirilmesi
. Artan mal ve ekipman izlenebilirliği
. Mal ve olay yönetimi
. İş akışı yönetimi
. Güvenlik

Endüstriyel Tesisler

. Çalışanların izlenmesi ve yönlendirilmesi
. Bilgi toplama ve dağıtımı (endüstriyel izleme ve kumanda-kontrol sistemleri)
. Mal ve olay yönetimi
. İş akışı yönetimi
. Güvenlik

Perakende ve Büyük Mağazacılık. İstene yere doğru bilgi dağıtımı ile reklam ve promosyon sistemleri
. Ziyaretçilerin davranışlarını izleyerek, elde edilen bilgilerden Alış-Veriş    merkezlerinin yönetilmesi
. Alış-veriş yapanlara ürünlerin yerleri ile ilgili doğru bilgilerin verilmesi
. Ziyaretçinin bulunduğu yere bağlı olarak direkt promosyon ve reklam yönetimi
. Örnek çalışma- Geleceğin Alış Veriş Merkezleri

Sergi-Fuar ya da Halka Açık Alanlar

. Yer belirleme özelliği kazandırılmış PDA'ler ile gösteri alanlarının navigasyonu
. Müze ya da sergilerde, ilgilenilen objelerin bilgilerinin PDA'da belirlenmesi (hangi eserin önünde duruluş ve    inceleniyor ise o eser ile ilgili bilgileri alma)
. Örnek çalışma- SmartLibrary


Bilgi Teknolojileri

. Bilgi Teknolojileri yöneticileri, yer bulma araci ile Laptop ya da PDA gibi kablosuz cihazlari izleyebilirler.
. Kullanici alanlari tanimlayarak, bu alanlarin disindan yapilacak kablosuz erisim isteklerini engelleyip    kablosuz ag güvenligini daha da arttirabilirler.

Eğlence

. Yer belirleme bilgisinin eklenmesi ile gerçeklik hissinin arttırılması
. Yer bilgisi tabanlı oyunlar
. Çocuk kaybolmalarını en aza indirilmesine yönelik eğlence merkezi yönetimi

Araç İzleme

1. Ekahau T201 etiketleri arabalar montaj hattına girdiklerinde araçlara iliştirilir.
2. Etiket ile araç bir araç tanımlama numarası (VIN-Vehicle Identification Number) ile      ilişkilendirilir.
3. Etiket, araç yer değiştirdiğinde yer bilgisini Sunucu bilgisayara rapor eder.
4. Kalite Kontrol Departmanı VIN #45667 da bir sorun bulur


5. Kalite teknisyenleri, Ekahau Positioning Yazılımı ile sorunlu arabanın yerini tespit eder
6. Hatalı parça arabada değiştirilir
7. Etiket, araba fabrikayı terk ettiğinde arabadan sökülür ve VIN numarası ile ilişkisi kesilir
8. Aracın yer bilgisi ile ilgili tarihçe sonradan yapılacak analizler için saklanır.

Araç İzlemenin Faydaları

- Operasyon maliyetlerinin azalması
   Kayıp araçların bulunmasi için daha az insan gücü
- Artan verimlilik
   Arızalı araçların yerinin hızlıca belirlenmesi
   Arızaların giderilmesi için daha fazla zaman ayrılması
- İzlenebilirliğin artması
   Araçların montaj bandını kullanım şekilleri ve zamanları izlenebilir
   Sürecin izlenmesi ile Montaj hattındaki darboğazlar tanimlanabilir.

Ekahau Positioning Engine

- Wi-Fi Özelliğine sahip tüm cihazlar gerçek zamanlı olarak izlenebilir
- Üretim hattındaki araçlar gibi ağa bağlı olmayan cihazlar ya da araçlar Ekahau Wi-Fi
   Etiketler ile etiketlenerek gerçek zamanlı olarak izlenebilir

- Wi-Fi izleme diger barkot ya da RFID sistemleri ile entegre edilebilir
- Yer bilgisi çalışanlara ve üretim mühendislerine araçları tanımlama ve tesise-depolama alanına    yerleştirmede kolaylık sağlar.

Uygulama Alanı Uygulama Faydaları İstemciler
Kalite Kontrol Arabaların yerlerinin belirlenmesi ve konumlandırma - Faster, more accurate turnaroun in events/incidents
- Arttırılmış çalışan verimliliği
Etiketler, TabletPC'ler
Üretim Yönetimi Üretim Analizi Verimlilik artışı  
Bilgi dağıtımı - Bilgi gönderme
- Konuma bağlı mesajlaşma
- Çalışanların etkinliğinin artırılması
- en iyi çalışan iletişiminin sağlanması
PDA'ler
İs akışı yönetimi - Turnaround tracking
- Gönderilerin ve mesajların hızlanması
- Proseürlerin kaydedilmesi
- Daha hızlı ve doğru hareket edebilme
- Daha dogru ve hızlı denetleme prosedür kontrolü
PDA'ler

Ekahau'nun gerçek zamanlı izleme çözümleri ile üreticiler, çalışan verimliliğinin arttırılmasını ve iş akışlarının optimize edilmesini sağlarken aynı zamanda kaliteyi de arttırma fırsatı bulurlar.

Ekahau'nun teknolojisi araçların yerlerinin belirlenmesi-konumlandırılması ve üretim süreçlerinin otomatik izlenmesi ile üretimde etkinliği ve verimi arttırır.

Ekahau'nun çözümleri, çok hızlı geri ödeme zamanları ve yatırımın geri dönüşü konusunda dramtik sonuçlar verir.

EKAHAU AKILLI ÜRETİMİ MÜMKÜN KILAR.

 


 


© Copyright (c) 2000-2007 SYDMA KONTROL Tüm hakları saklıdır.
     Designed By 3NOKTA