Ürünler > Gerçek Zamanlı Yer Belirleme Sistemi > Ekahau Wi-Fi Etiket
     ÜRÜNLER
 
 
Wi-Fi AKTİF RADIO FREKANS (RF) ETİKET T-201 Teknik Dökümanı

KABLOSUZ AĞLAR ÜZERİNDEN İNSAN VE VARLIK İZLEME

 

Ekahau'nun ödül kazanmış, Ekahau Positioning Engine (EPE) yazılım platformu sayesinde, Ekahau Wi-Fi Aktif Radyo Frekans Etiketi, standart kablosuz ağlar üzerinden, gerçek zamanlı insan ve varlık izleme uygulamalarını geliştirmeyi mümkün kılar. Etiket, herhangi bir nesne ya da varlığın üzerine iliştirilebildiği gibi, insanlar tarafindan da taşınabilir. EPE yazılımı, iç ya da dış alanlarda Wi-Fi ağının kaplama alanı içindeki tüm etiketlerin sürekli olarak yer ve hareket bilgilerini rapor eder.

Özel Kablosuz Ağ altyapısı Gerektirmez

Maliyeti yüksek RF antenler ve alıcı-verici cihazları kullanan, Time Difference of Arrival (TDOA), Bluetooth, ya da aktif RFID tabanlı, rakip Gerçek Zamanlı Yer Belirleme Sistemlerinden farklı olarak, Ekahau'nun patentli RF modelleme teknolojisi mevcut Wi-Fi kablosuz ağları kullanır ve ağın mevcut kullanımına katma değer katar. Standart 802.11 a erisim noktaları ve Ekahau T201 Wi-Fi etiket kullanarak gerçek zamanlı yer belirleme sistemi için gerekli ağ omurgası ve algılayıcı ağını oluşturmak mümkündür. Bunun anlamı çok daha düşük sistem maliyeti ve daha hızlı uygulama demektir.

 

Standart Wi - Fi Bilgisayar Ağları Üzerinde Çabuk ve Düşük Maliyetli Kurulum

Ekahau T201 Wi-Fi Etiket kişi ya da varlıkların yerlerini belirleyen küçük bir radyo etikettir.
Bir varlığa ya da kişiye takıldıktan sonra, bir 802.11 ağı dahilinde, Ekahau RTLS platformu ile hedef nesnenin yeri doğru olarak belirlenir. Güncel yer bilgisine sahip olmanın verimliliği ve güvenliği arttıracağı düşünülen her yerde; özellikle de hastaneler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, plazalardaki değerli malzeme, alet, makine ya da önemli kişileri (ziyaretçi, doktor, güvenlik görevlisi, temizlik işçisi vb.) izlemek için çok uygundur. T201 etiketin üzerinde, bir adet sesli uyarı düğmesi ile etiketin yerini belirlemeye yardımcı olan 2 adet kırmızı/yeşil LED bulunmaktadır. Güvenlik uygulamalarında, çağrı düğmesi, taşıyan kişinin yerini güvenlik personeli ya da hastabakıcılara bildiren alarmlar gönderebilmektedir. Etiketlerin uzaktan kumanda ile yönetimi ve konfigürasyonu mümkün olduğundan, bu sayede çok sayıda etiket kolaylıkla kullanılabil- mektedir. Etiketin boyutlarının küçüklüğü, çok sayıda montaj seçeneği ve sadece hareket halinde aktive olabilme seçeneğini de içeren başarılı pil ömrü yönetimi, etiketin, tüm uygulamalar için sorunsuz olarak
kullanılmasını sağlamaktadır. Hareketli kişi ve varlıklarla ilgili sürekli, güvenilir ve değerli yer bilgisini sağlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.  


İnsan İzleme:


. Hastanedeki hastalar ve sağlık hizmetlileri
. Üretim sahalarındaki ve fabrikalardaki saha mühendisleri
. Büyük depo ve mağaza personeli
. Güvenlik personeli
. Şirket ve Üniversite kampüslerindeki ziyaretçi ve müsteriler
. Yaşlı insanların korunması ve takibi


Varlık (Demirbaş)/Ekipman İzleme:


. Hastanedeki değerli mobil cihaz ve ekipmanlar
. Liman avlularındaki konteynerler
. Büyük depo ve magazalardaki paletler, kaldıraç arabaları
. Mobil veri terminalleri

  Ekahau izleme çözümleri, GPs ve pasif RFID teknolojilerini tamamlayarak, sağlık, üretim, büyük depoculuk gibi sektörlerde genel verimliliği ve çalışan güvenliğini artırır.


Kişisel Güvenlik Cihazı Olarak T-201 Wi-Fi Etiket

Daha fazla bilgi ve teknik veri için bizimle temasa geçebilirsiniz.


 


© Copyright (c) 2000-2007 SYDMA KONTROL Tüm hakları saklıdır.
     Designed By 3NOKTA