Çözümler > Otomasyon Çözümleri
     ÇÖZÜMLER

FORD OTOSAN'ın kablosuz kuyu-depo otomasyon sistemi tüm unsurları ile (kablosuz iletişim altyapısı, SCADA, debimetre montajı v.b) başarılı bir şekilde devreye alındı.      HYUNDAI otomobil fabrikasında, saha cihazlarının, endüstriyel kablosuz seri haberleşme işi SYDMA Kontrol'ün ARM-SE model seri(RS232/485)+Ethernet radyo modemleri ile gerçekleştirildi.      MARFOM Sünger-Kimya, endüstriyel kablosuz PLC haberleşmesi için, SYDMA Kontrol'ün WLI-E model wireless Ethernet AP/Client cihazlarını tercih etti.;     Kemerköy Termik Santrali'nde, PLC'lerin iletişimi için SYDMA Kontrol'ün endüstriyel tip kablosuz erişim noktaları (Industrial Wireless AP) ve istemcileri (Client) kullanılıyor      ALSTOM POWER baraj gövdesindeki su seviyesinin kontrol merkezine, GSM altyapısı üzerinden, aktarılması için SYDMA Kontrol GSM-GPRS RTU'larını kullanıyor       ;ORHANELİ TERMİK SANTRALİ'nde kuyu ve depolar arasında kurulan otomasyon sisteminde kullanılan PLC'ler SYDMA Kontrol'ün radyo modemleri ile haberleşiyor      SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ'nde park makinaları ile kontrol odaları arasındaki kumanda sinyallerinin karşılıklı ve kablosuz olarak aktarılması, SYDMA Kontrol'ün kablosuz otomasyon sistemi ile sağlanıyor      Kendi alanında bir dünya markası haline gelen SMS-TORK firmasının ürettiği kontrol valfleri SYDMA KONTROL tarafından geliştirilen VANA TEST SİSTEMİ ile test ediliyor      SARBAK METAL kablosuz sayısal (0-24V DC) sinyal aktarımı için SYDMA Kontrol'ün gelişmiş I/O kopyalama modüllerini seçti

 

KABLOSUZ OTOMASYON ÇÖZÜM MERKEZİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ

Firmamız, özellikle RF(Radio Frequency) kablosuz kontrol ve otomasyon konusunda uzmanlaşmıştır. Daha çok proje temelli çalışarak özel otomasyon ihtiyaçlarınıza akıllı ve ekonomik çözümler üretir.

Bu amaçla ithalini gerçekleştirdiği RF modullerin, aktif Wi-Fi etiketlerin, radyo modemlerin ve kablosuz duyarga (sensör) ağ sistemlerinin satışını ve uygulamasını yapar. Bu ürünler ile gerçekleştirdiği otomasyon projelerinizin (yazılım -donanım), ihtiyaç, analiz, danışmanlık ve uygulama işlemlerini de gerçekleştirir.

RF ile endüstriyel izleme ve kontrol : Kablosuz Otomasyon

Sıcaklık, basınç, nem, akım, gerilim, seviye, açık-kapalı kontak v.b. fiziksel büyüklüklerin uzaktan kablosuz olarak izlenmesi ve kontrol edilmesine dayalı, telemetri ve SCADA projeleri gerçekleştirir. SYDMA Kontrol, kablosuz otomasyon konusunda uzmandır. Enerji, Petrokimya, Çimento, Cam, Otomotiv v.b. endüstrilere kablosuz çözümler üretir. Özellikle kablosuz otomasyon konusundaki uzmanlığı ile çözüm danışmanlığı da vermektedir. SYDMA Kontrol, aynı zamanda, tüm otomasyon sektörünün kablosuz cihaz ve aksesarları için güvenilir bir tedarikçidir.


UYGULAMALAR


Fabrika Otomasyonu

Kablosuz Forklift Çağrı Sistemi

Pek çok üretim tesisinde forkliftler sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak forkliftlerin verimli kullanıldığı pek söylenemez. Sorun, forklifte ihtiyacı olan iş istasyonları ile forklift arasında sağlıklı ve yönetilebilir bir iletişimin olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu iletişim kopukluğu forkliftlerin gereksiz bir şekilde ve fazladan üretim alanında dolaşıp durmasına sebep olur. Amaç en kısa zamanda ve en kısa yoldan forkliftin ihtiyaç merkezine ulaşması, işini görmesi ve bir sonraki istasyona yönlenmesidir. Bu şekilde kayda değer yakıt-para ve zaman tasarrufu yapılacağı açıktır. Uygulama notunu indirin(1).. >> Uygulama notunu indirin(2).. >>

Kablosuz Acil Yıkama Uyarı Sistemi

Bir kimya fabrikasında ya da kimyasal madde kullanan bir fabrikada, ilgililer, acil bir durumda temizlenme duşlarının kullanıldığını ve kullanılıyor ise hangisi olduğunu bilmek isterler. Bu bilgiye dayanarak, duşun bulunduğu bölgeye güvenlik ve diğer gerekli personelin yönlendirilmesi kolayca ve verimli bir şekilde yapılmış olur. Fabrika sahası içinde çeşitli bölgelere konumlanmış acil temizlenme duşlarının yerini tespit eden güvenlik personeli acil müdahelesini hızlı bir şekilde yapar. Ambulans ilgili bölgeye yönlendirilir. Kimyasal kirliliğe maruz kalmak bu tip bir hızlı müdaheleyi gerektiren bir durumdur.Uygulama notunu indirin.. >>

Kablosuz Uyarı Sistemi

Kablosuz endüstriyel uyarı sistemi: Endüstrinin pek çok kolunda kullanılan iş makineleri (kepçeler, greyderler, vinçler, forkliftler v.b.) kullanımından doğan büyük iş güvenliği riskleri mevcuttur. Kablosuz uyarı sistemi, sabit ya da hareketli butonlar ve / ya da saha sensörleri ile harekete geçirilen görsel-işitsel uyarı aygıtlarından oluşur. Sahadaki aşırı gürültü ve görmeyi engelleyen fiziki şartlar ya da çalışan dikkatsizliği gibi risk unsurlarından doğacak kazalara karşı görsel-işitsel uyarı verilerek, çalışanların dikkatini sürekli ayakta tutmaya yarayan güvenilir bir iş güvenliği çözümüdür. Uygulama notunu indirin.. >>

Kablosuz İhbar Sistemi

Kablosuz endüstriyel İhbar sistemi: Günümüzde, endüstrinin pek çok alanında, iş güvenliği en önemli konulardan biridir. Tehlikeli durumların (Yangın v.b.) , ilgili birimlere, hızlıca, duyurulması en etkin güvenlik tedbirlerinden biridir. SYDMA Kontrol'ün geliştirdiği sabit ya da portatif olarak kurulabilen, endüstriyel kablosuz uyarı sistemi, bu amaçla geliştirilmiş bir çözümdür. Mevcut kurulu bulunan yangın sistemlerine destek olarak, iş güvenliğinin artmasına yardımcı olur. Kablosuz uyarı-ihbar sistemi, sabit ya da hareketli butonlar ve / ya da saha sensörleri ile harekete geçirilen görsel-işitsel uyarı aygıtlarından oluşur. Kolayca kurulur ve çok az bakım gerektirir. Tümüyle kablosuzdur. İhbar butonları bataryalıdır ve sahada istenen yere yerleştirilebilir. Riskli durumlara karşı görsel-işitsel uyarı verilerek, olayı ilgili birimlere ihbar etmeye yarayan güvenilir bir iş güvenliği çözümüdür. Detaylı bilgi için lütfen bizimle temesa geçiniz..

Kablosuz Andon Sistemi

Kablosuz Andon Sistemi: Özellikle otomobil fabrikalarında, üretim hattı ile bu hatta lojistik destek veren unsurlar arasında etkin bir iletişim gerekmektedir. Üretim hattının herhangi bir sebepten durması demek zaman kaybı demektir. Seri üretimde zaman kaybı, rekabeti olumsuz etkileyecek en büyük unsurdur. SYDMA Kontrol, bu kayıpları en aza indirgeyecek, endüstriyel kablosuz otomasyon çözümleri geliştirmektedir. Kablosuz Andon Sistemi de bu çözümlerden biridir. Sistem; üretim hattı ile lojistik ve teknik destek unsurları arasında, kablosuz, görsel - işitsel iletişim kurulmasını sağlayarak, üretim hattının sürekli faal kalmasını sağlar. Sistem tümü ile kablosuzdur. Kurulumu ve bakımı kolaydır. İzleme ve kontrol unsurlarını da içererek, yöneticilere - karar vericilere istatistiki bilgi de sağlayarak verimliliğin artmasına da yardımcı olur. Detaylı bilgi için lütfen bizimle temesa geçiniz..

Tarım, Seracılık ve Sulama Teknolojileri

Kablosuz Toprak Nem-Sıcaklık Ölçüm Sistemi

Pek çok sebze ve meyvenin yetiştirilmesi hassas bir takibi gerektirir. Toprağın nemi ve sıcaklığını takip etmek tarlalardaki ürünler için kritik önem taşır. Özellikle, kök derinlikleri, göreceli olarak, sığ olan bitkiler, toprak nemine karşı hassastır. Ayrıca, don olaylarına karşı, hava sıcaklığının da takip edilmesi gerekir. Sıcaklık donma noktasına yaklaştığında, sulama sisteminin otomatik olarak devreye girip bitkileri dona karşı koruması gerekir. Bu sayede su ve dolayısı ile enerji tasarrufu da yapılmış olur. Çünkü sulama sistemi, sadece, sıcaklık belirli bir seviyenin altına düşünce devreye girer. Uygulama notunu indirin.. >>

Su ve Atık Su İzleme-Kontrol Teknolojileri

Su deposu seviye izleme ve kontrol sistemi

Kuleler üzerine konumlandırılmış su depoları, küçük yerleşim bölgelerine, kampüslere, büyük işletmelere yeterli basınçta su sağlamak ve / ya da suyun çok kullanıldığı zaman dilimlerinde, herkesin yeterli basınçta su almasını sağlamak için şebekeye yardımcı olmak amacıyla kullanılırlar. Bu su kulelerindeki su seviyesinin kontrolü önemlidir ve sürekli izleme ve kontrolü gerektirir. Aksi halde deponun taşması, motorların gereksiz yere sürekli çalışması gibi kabul edilemez aksaklıklarla karşılaşılır. Klasik anlamda bir şamandıra ile deponun taşması önlenebilmesine rağmen, su seviyesinin sürekli takibi, bu seviyeye göre motorların çalıştırılıp durdurulması çok daha güvenli ve ekonomik bir çözümdür. Su deposundaki sıvı seviyesinin ölçümü ile ilgili çok çeşitli seviye algılayıcılar bulunmaktadır. Sadece alt ve üst seviyeleri, kontak bilgisi olarak veren, sayısal, seviye anahtarlarından, tüm seviyeleri (seviye aralıklarını) çok hassas bir şekilde takip edebileceğiniz, transduserli, analog seviye ölçerlere kadar değişik tipte seviye algılayıcılar kullanılabilir. SYDMA Kontrol Radyo Modem kontrolörleri ile yapacağınız uygulama çok basitleşecektir. Uygulama notunu indirin.. >>


Proses Kontrol

Döner kiln sıcaklık izleme

Kablosuz ölçme ve kontrol sistemlerinin kullanıldığı-kullanılabileceği alanların en uygun olanlarından birinin, dönen ve / ya da hareketli ekipmanlar üzerinde yapılan izleme ve kontrol uygulamaları olduğu açıkıtır. Çoğu hareketli sistemden sinyal okuma-yazma işlemleri, karmaşık ve sürekli bakım gerektiren, maliyetli işlemlerdir. Bu uygulama notunda, çimento fabrikalarındaki döner kiln sistemlerinden sıcaklık okuma ile ilgili bir örnek anlatılmaktadır. Bu tip bir uygulamada kablosuz sistemlerin kullanılması büyük avantajlar sağlamaktadır. Geleneksel sistemlerde hareketli mekanizmalardan sabit noktalara sinyal taşınması pahalı ve karmaşık sistemleri gerektirir. Üstelik sürekli bakım gerektiren bir yapıları vardır. Ortam şartları gereği sinyallerin kablo ile taşınmasında okuma – ölçme hataları da sözkonusudur. Uygulama notunu indirin.. >>


Proses Kontrol

Koruyucu Bakım - Elektrik Motorlarının Kablosuz İzlenmesi

Özellikle işletme sorumluları, bakım, planlama gibi, işletmenin sürdürülebilirliğinden, verimliliğinden dolayısı ile maliyetlerin azaltılmasından sorumlu birimler, kestirimci-koruyucu bakımın önemini anlamışlardır. Bu amaçla geliştirilmiş çözümlerin arasında, kablosuz izleme yöntemleri, kolay, düşük maliyetli çözümler olarak öne çıkar. Bu uygulama notunda sanayide sıkça kullanılan elektrik motorlarının işletme verilerinin kablosuz izlenmesi ile ilgili bir uygulam analatrılacaktır. Uygulama notunu indirin.. >>


Proses Kontrol

Kablosuz İzleme - Sıcaklıkların Kablosuz İzlenmesi

Sıcaklık bilgisinin bir PC'ye iletilmesi: SYDMA Kontrol'ün, ARM-IO-PT100 tipi, kablosuz sıcaklık sensörü, kendi üzerindeki sıcaklık sensörünü kullanabildiği gibi, PT100 gibi harici bir sensöre de doğrudan bağlanabilir. Örnek uygulamada bir PT100 sıcaklık sensörü ile soğuk hava deposunun sıcaklığı izlenmektedir. Bir ARM-SE (seri+Ethernet) radyo modem ile doğrudan iletişim kuracak ve sıcaklık bilgisini gönderecek şekilde programlanmıştır. Düzenleyici kuruluşların standartlarına uymak amacı ile sıcaklık takibi için idealdir. Uygulama notunu indirin.. >>


Proses Kontrol

Kablosuz İzleme ve Kontrol - Rüzgar Türbinlerinin işletme parametrelerinin izlenmesi

Rüzgar çiftliği operatörleri, rüzgar türbinlerinin sağlıklı çalışması ve arızalardan korunması için güvenli yöntem ve çözümler ararlar. Bunun en etkili yöntemlerinden biri, vibrasyon, sıcaklık v.b. türbin parametrelerinin sürekli izlenip gerekli önlemlerin önceden alınmasıdır. SYDMA Kontrol'ün kablosuz otomasyon çözümleri, saha verilerinin kablosuz olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi işinizi kolaylaştırır : - Uzun MTBF (iki hata arasındaki süre)süreli, yüksek güvenilirlikli endüstriyel yapı. - Yüksek performanslı seri-ethernet'den kablosuza çözümler. Hızlı ayarlamalar için kolay kullanımlı web arayüzü. - Kurulum ve bakım kolaylığı. - Maliyet etkin ve ölçeklenebilir yapı. - Güvenilir kablosu iletişim. - Operasyonel işlemlerden tasarruf. - Analog, Sayısal kablosu Giriş/Çıkış - Kablosuz MODBUS RTU Gateway. - Giriş/Çıkış kopyalama, transparent, gateway çalışma modları. - Kararlı çalışma, güvenilir endüstriyel yapı. - Kablosuz Ethernet.


Aktif RF Etiket Sistemleri:

. Aktif RF etiketler ile RFID uygulamaları, depo otomasyonu, stok sayımı, yer belirleme, personel takip ve güvenlik sistemleri.


RF moduller ile kumanda ve kontrol:

. Her türlü uzaktan kumanda ve kontrol sistemleri .

PC tabanlı otomasyon:

. Avuçiçi bilgisayar (Palm-Pocket PC, Hendheld v.b) ve PC'ler ile kontrol ve otomasyon sistemleri.

Her türlü otomasyon ihtiyaçlarınız için analiz ve danışmanlık hizmetleri.


 © Copyright (c) 2000-2012 SYDMA KONTROL Tüm hakları saklıdır.
     Designed By 3NOKTA