Ürünler > Kablosuz Duyarga Ağları > Detaylı Bilgi
     ÜRÜNLER
 
 

ÜÇÜNCÜ KUŞAK AKTİF RFID : Seri 3000 Ürünleri :  

3000 Serisi ürünler ile SYDMA Kontrol, aktif RFID sistemlerinin sahip olma maliyetlerini %75 oranında azaltmaktadır. Diğer aktif RFID çözümlerinden farklı olarak, SYDMA Kontrol, zeki etiketler – SmartPoints – ile, düşük maliyetli kablosuz MESH teknolojisinin kombinasyonunu kullanarak, fiziksel nesnelerin, kontrolünü, izlenmesini ve bulunmasını, tek ve entegre bir çözümle mümkün kılar.

Check : Herhangi bir duyarga ekleyerek nesnelerin kontrol edilmesi-gözlenmesi

Track : Ağ kapsama alanı içindeki nesnelerin konumlarının gerçek zamanlı olarak belirlenmesi.

Trace : Duyarga ölçümlerinin ve ilişkili verilerin, tarihsel olarak depolanması.

 

   

3000 Serisi'nin Elemanları:

3000 serisi, tek bir Gateway ve MicroRouter'ler ile, özel bir MESH ağ içinde iletişim kurabilen SmartPoint'leri içerir. SmartPoint'ler, Dinamik Olay Raporlama (Dynmic Event Reporting) özelliği ile, ağ üzerinde sadece konu ile ilişkili olaylar ile iletişim kurar. Gateway ise kurumsal IT sistemleri ile bağlantı için bir arabirim görevi görür.
Bu elemanlar ile, oldukça yenilikçi ve maliyet-etkin bir aktif RFID çözümü sağlanmış olur. Kablosuz ağ aşağıdaki elemanları içerir;

SmartPoints – Pil ile beslenen ve kontrol, izleme ve konumlama ihtiyacı duyulan nesnelere iliştirlen aygıtlar-etiketlerdir.

Bütün Kablosuz Ağlar – Verilerin kurumsal IT sistemlerine iletildiğinden emin olmayı sağlayan bir GateWay içerir. Yine pek çok ağ, veri iletimi ve kablosuz kapsama alanı yaratmak amacı ile zeki HUB'lar olarak davranan, belirli sayıda, MicroRouter'lar içerir. SmartPoint'ler bir ya da bir den çok MicroRouter ile ya da doğrudan GateWay ile iletişime geçer.

Ağ Yönetim Yazılımı – Bu yazılım tüm ağ ve konfigürasyonu yönetmek ve kurumsal IT sistemleri ile entegrasyonu sağlamak için geliştirilmiştir.


Anahtar Özellikler :

Güvenilir ve Esnek TM
Yeni geliştirlen teknolojilerden oluşan bir set ile, iletişimin en zorlu şartlarda bile devam etmesi sağlanmıştır. Özel geliştirilmiş MESH teknolojisi ile, kablosuz ağın, kendi kendini konfigüre eden-ayarlayan, hatalara karşı dirençli ve hataları kendi kendine düzelten-onaran bir yapıya kavuşması sağlanmıştır. Tüm bunların üstünde, SYDMA aktif RFID sistemi, geliştrilen Güvenilir İletim Protokolü ile, verilerin, hedeflerine kesin olarak vardıklarını garantiye alır.
Tümüyle Kablosuz TM
Pek çok kablosuz ağ, tam olarak-tümüyle kablosuz değildir. Pek çoğu, kablosuz cihazlararası kablolamayı ve güç kablolarının kullanılmasını gerektirir. Oysa, SYDMA Kontrol aktf RFID sistemi, Tümüyle KablosuzTM yaklaşımı ile geliştirilmiştir. Kablosuz ağı kurmak ve işletmek için, aygıtlararası, Cat5 ya da benzeri, kablolamaya gerek yoktur. Tüm veriler, düşük maliyetli ve güvenilir bir kablosuz ağ üzerinde iletişirler. Yine elektrik prizlerinin ya da başka güç kaynaklarının olmadığı örneklerde, sistem, pil-batarya ile beslenen MikroRouter altyapısı sunabilir.


AirLock TM Güvenliği
AirLockTM, hem GateWay'lerin ve hem de MicroRouter'lerin geçerliliğini-doğruluğunu onaylayan güvenlik ölçümlerinin yapılmasını sağlar.

Kontrol, İzleme ve Bulma
SYDMA Kontrol'ün aktf RFID çözümü, varlıkların ve insanların izlenmesi(“check”), konumlandırılması (“Track”) ve tarihsel verilerinin depolanarak takip edilmesi (“Trace”) imkanlarınısağlayan entegre bir çözümdür.

Dinamik Olay RaporlamaTM
Bu özellik, dinamik olarak ayarlanabilen iş kuralları ile ilgili, önceden ayarlanmış değerler aşıldığında ya da beklenmedik durumlar oluştuğunda, alarmlar üretmeye yarayan bir özelliktir.

Gömülü GZYBS (Gerçek Zamanlı Yer Belirleme Sistemi) – RTLS (Real Time Locating System)
GPS aygıtlarına benzer bir biçimde, SYDMA Kontrol aygıtları, kendi konumlarını, patentli bir teknoloji kullanarak, birkaç metre duyarlılıkla, belirleyebilecek kapasiteye sahiptir. Ayrı bir konum belirleme hizmet birimine (Server) ihtiyaç duymaz. Her bir aygıtın konum bilgisi kendinde zaten mevcuttur. Basit bir konum bildirme isteği ile, pek çok kurumsal uygulamaya konum bilgisi aktarılabilir.


Geofencing
Her bir SmartPoint kendi konumunu belirleme kapsitesine sahip olduğu için, SmartPoint belirli bir alanı terk ettiğinde bununla ilgili bir alarm üretebilir. Bu özellik 3000 serisi ürünlerinde bulunan pek çok özellikten sadece biridir.

SensIO TM
Her bir SmartPoint, I2C, SPI ve 1-Wire arabirimleri üzerinden, sayısal duyargalara kolyaca bağlanabilmeyi sağlayan bir port-arabirim ile donatılmıştır.

REM Uyku Modu
SmartPoint'ler, Aktif RFID ağ içinde, sadece, kendileri için tanımlanan iş kurallarını işletiyorken aktif haldedirler. Bazı durumlarda, kablosuz ağ erişelemez durumda olabilir. Bu gibi durumlarda SmarPoint'ler REM uyku moduna geçerler. Duyargalar aktif durumda kalmalarına rağmen (örneğin sıcaklık duyargası sıcaklığı her 5 dakikada bir ölçer ve değerler bellekte saklanır), alıcı-verici modülü derin uyku modundadır (her 6 saate bir ağın varlığını kontrol ederek).


 

   <<Geri

 © Copyright (c) 2000-2007 SYDMA KONTROL Tüm hakları saklıdır.

 

 

 

     Designed By 3NOKTA